top of page
Człowiek w gospodarstwie

Zielona Energia
w gospodarstwie rolnym

Nawet do 150 tys. złotych będą mogli uzyskać rolnicy  w ramach obszaru „Zielona energia w gospodarstwie rolnym”. Na jakich warunkach ARiMR przyzna dotacje na instalacje fotowoltaiczne? Jaka będzie maksymalna moc instalacji sfinansowanej z tego wsparcia?

Jak podało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w październiku 2022 roku Komisja Europejska zatwierdziła polskie propozycje zmian w PROW 2014-2020. Jedną z takich zmian będzie nowy obszar w ramach operacji „Modernizacja Gospodarstw Rolnych” – obszar F, czyli „Zielona energia w gospodarstwie rolnym”. Jak na razie jeszcze nie wiadomo, kiedy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiły nabór wniosków na te dotacje.

Na co można przeznaczyć dotacje na Zieloną energię w gospodarstwie rolnym?

W ramach dotacji na odnawialną energię w rolnictwie będzie można kupić m.in.:            

 

  • panele fotowoltaiczne o zainstalowanej mocy elektrycznej do 50 kW,

  • magazyny energii i systemami inteligentnego zarządzania energią wytworzoną z tej instalacji;

  • pompę ciepła, jeśli będzie integralną cześć instalacji z dotacji;

Z tych dotacji można również sfinansować koszty montażu urządzeń wchodzących w skład instalacji fotowoltaicznej oraz magazynów energii czy pomp ciepła. Ze wsparcia z obszaru F można również pokryć część kosztów przygotowania dokumentacji technicznej operacji, sprawowania nadzoru inwestorskiego, koszty związanych z kierowaniem robotami budowlanymi, itp.

 

ARiMR będzie mogła przyznać na jednego beneficjenta maksymalnie do 150 tys. złotych wsparcia na instalację fotowoltaiczną w obszarze F w ramach Modernizacji gospodarstw rolnych.

 

Rolnik będzie mógł uzyskać dotacje w postaci zwrotu do:

 

60 proc. kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku młodych rolników i inwestycji zbiorowych albo

50 proc. kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych operacji i nie mniej niż 30 proc. kosztów kwalifikowalnych.

Więcej szczegółowych informacji znajdziesz na stronie rządowej ...

bottom of page