top of page

POMPY CIEPŁA

Pompy ciepła są klasyfikowane ze względu na tzw. dolne źródło ciepła. W ten sposób wyróżniamy m.in. urządzenia gruntowe, wodne oraz powietrzne. 

  • Powietrzna pompa ciepła opiera swoje działanie na wentylatorze, który umożliwia przepływ powietrza przez wymiennik. Za jego pośrednictwem ciepło jest odbierane poprzez czynnik chłodniczy, o którym wspomnieliśmy już wcześniej. Warto podkreślić, że istnieją dwa rodzaje powietrznej pompy ciepła - monoblok i split.
    W przypadku monobloku czynnik zostaje skroplony w jednostce zewnętrznej. Następnie przekazuje on ciepło do wody grzewczej lub glikolu. Wówczas woda lub glikol tłoczone są do modułu hydraulicznego w domu i dalej rozprowadzane są w instalacji. W przypadku pompy typu monoblok cały układ chłodniczy zamknięty jest w jednostce znajdującej się na zewnątrz budynku. W ofercie POLONICA znajduje się zestaw z pompą ciepła typu monoblok
    Drugi rodzaj powietrznej pompy ciepła to split i różni się on od monobloku tym, iż jednostka zewnętrzna połączona jest z wewnętrznym modułem hydraulicznym za pomocą przewodów, które zawierają czynnik chłodniczy.

  • Gruntowa pompa ciepła jest tym rodzajem pompy, który charakteryzuje się najbardziej stabilnym źródłem ciepła. Warto nadmienić, iż jest to inwestycyjnie także najdroższa opcja. Pionowy odwiert lub ułożony poniżej poziomu zamarzania w ziemi wymiennik w kształcie serpentyny wypełniany jest glikolem. Ogrzewanie gruntu za sprawą promieni słonecznych pozwala wykorzystywać ciepło do działania pompy, a w przypadku odwiertu działa ciepło geotermalne. W tego rodzaju pompach ciepła ograniczają się one wyłącznie do jednostki wewnętrznej, w której zamknięty jest cały obieg chłodniczy, czyli wymiennik pierwotny odbierający ciepło z zewnętrznego źródła, a także wtórny, którego zadaniem jest przekazanie ciepła do instalacji grzewczej.

  •  Wodna pompa ciepła w swoim działaniu w dużym stopniu przypomina pompę gruntową. Wyjątkiem jest to, że źródłem ciepła jest woda np. ze zbiornika wodnego (jezioro, rzeka) lub z wód gruntowych. Warto jednakże podkreślić, że wodne pompy ciepła są najmniej rozpowszechnionym rodzajem pomp, przyczyną są specyficzne warunki źródła ciepła. Wodna pompa ciepła wymaga akwenu wodnego w małej odległości od domu - takim zbiornikiem może być np. jezioro.

Najpopularniejszymi pompami pozostają powietrzne pompy ciepła ze względu na prosty montaż oraz wszechobecną dostępność źródła ciepła, czyli powietrza.

bottom of page